Sofia, 02 November 2022

Общо събрание 2022

.

Общото Събрание на НББГ ще се проведе на 17.11.2022 г. от 16:30 в гр. София 1309, ул. „Индже Войвода” № 7., в сградата на ICB.

Програма:

16.30 – 17.30 Общо събрание/Избор на Борд (подробна информация в приложената покана)
17.30 – 17.45 Дейности 2023
17.45 – 18.00 Представяне нови членове/ Q&A
18. – 19.00 Коктейл

Желателно е всяка фирма-член на НББГ да излъчи представител, тъй като ще се решават важни въпроси, свързани с:

· Избор на нов Борд на НББГ
· Промени в Устава на НББГ

В случай, че законният представител на фирмата е възпрепятстван, може да бъде излъчен друг представител, упълномощен с пълномощно, което можете да бъде намерено по-долу в приложенията.

Приложени документи:

1. Invitation BG
2. Invitation ENG
3. Activity report 21
4. Financil report 21
5. Protokol
6. PoA (в случай, че законният представител на фирмата не може да присъства лично)

Back to News list